powydować

powydować (sie) – powydawać (pol.)

bezokolicznikpowydować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powydowōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powydowosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powydowo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powydowōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powydowocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powydowajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powydowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powydowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powydowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powydowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powydowaliście; żeście powydowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powydowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powydowała żech; powydowałach; żech powydowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powydowała żeś; powydowałaś; żeś powydowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powydowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powydowały my; my powydowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powydowałyście; żeście powydowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powydowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powydowało żech; żech powydowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podowało żeś; żeś powywydowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powydowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powydowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powydowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powydowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powydowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powydowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powydowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powydowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powydowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powydowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powydowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powydowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powydowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powydowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powydowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powydowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powydowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powydowo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powydowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powydowajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powydowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powydowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powydowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powydowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powydowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powydowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powydowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powydowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powydowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powydowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powydowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powydowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powydowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powydowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powydowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powydowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powydowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powydowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powydowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powydowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powydowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powydowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powydowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powydowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powydowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powydowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powydowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powydowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powydowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powydowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowydowany
rzeczownik odczasown.powydowani
Rybnik

POL: (1) powydawać, wydać za mąż więcej, niż jedną pannę; (2) powydawać,wydać resztę pieniędzy.

 

Przedowoczka mi powydowała same kotloki.

Powydowała żeś już te twoji cery?

Tak bydziesz czakoł, to ci sie wszystki dziołchy powydowajōm, a ty ôstaniesz starym kawalerym.

Podej dalij…