powypuszczać

powypuszczać (sie) – powypuszczać, wypuścić, uwolnić (pol.)

bezokolicznikpowypuszczać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powypuszczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powypuszczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powypuszczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powypuszczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powypuszczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powypuszczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powypuszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powypuszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powypuszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powypuszczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powypuszczaliście; żeście powypuszczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powypuszczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powypuszczała żech; powypuszczałach; żech powypuszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powypuszczała żeś; powypuszczałaś; żeś powypuszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powypuszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powypuszczały my; my powypuszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powypuszczałyście; żeście powypuszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powypuszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powypuszczało żech; żech powypuszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powypuszczało żeś; żeś powypuszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powypuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powypuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powypuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powypuszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powypuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powypuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powypuszczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powypuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powypuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powypuszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powypuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powypuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powypuszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powypuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powypuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powypuszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powypuszczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powypuszczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powypuszczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powypuszczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powypuszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powypuszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powypuszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powypuszczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powypuszczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powypuszczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powypuszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powypuszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powypuszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powypuszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powypuszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powypuszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powypuszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powypuszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powypuszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powypuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powypuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powypuszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powypuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powypuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powypuszczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powypuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powypuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powypuszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powypuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powypuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powypuszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powypuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powypuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powypuszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowypuszczany
rzeczownik odczasown.powypuszczani
Rybnik

POL: powypuszczać, wypuścić więcej niż jedna istotę z pomieszczenia, klatki, więzienia

 

Skuli świynta Prezydynt podpisoł amnestyjo a powypuszczali z heresztōw dużo ludzi.

Idż powypuszczej te gynsi, niech se trocha poszkubiōm trowy, yno dej pozōr, co mi do grzōndek niy wlezōm.

Bezmała we Rybniku powypuszczoł keryś nutry do rzyki, a pływiōm terazki we Nacynie

 

Podej dalij…