powyrobiać

powyrobiać (sie) – powyrabiać, pozałatwiać, pozarzucać (pol.)

bezokolicznikpowyrobiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powyrobiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powyrobiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powyrobio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powyrobiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powyrobiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powyrobiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powyrobioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powyrobioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powyrobioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powyrobiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powyrobialiście; żeście powyrobiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powyrobiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powyrobiała żech; powyrobiałach; żech powyrobiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powyrobiała żeś; powyrobiałaś; żeś powyrobiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powyrobiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powyrobiały my; my powyrobiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powyrobiałyście; żeście powyrobiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powyrobiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powyrobiało żech; żech powyrobiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powyrobiało żeś; żeś powyrobiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powyrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powyrobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powyrobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powyrobioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powyrobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powyrobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powyrobiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powyrobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powyrobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powyrobiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powyrobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powyrobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powyrobiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powyrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powyrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powyrobiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powyrobiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powyrobio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powyrobiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powyrobiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powyrobioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powyrobioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powyrobioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powyrobiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powyrobiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powyrobiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powyrobiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powyrobiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powyrobiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powyrobiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powyrobiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powyrobiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powyrobiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powyrobiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powyrobiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powyrobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powyrobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powyrobioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powyrobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powyrobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powyrobiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powyrobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powyrobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powyrobiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powyrobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powyrobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powyrobiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powyrobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powyrobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powyrobiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. -1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowyrobiany
rzeczownik odczasown.powyrobiani
Rybnik

POL: (1) powyrabiać, pozałatwiać dokumenty; (2) pozarzucać np pojazdem, na sliskiej nawierzni, pozarzucać, zatoczyć się człowiek, np.pijany.

 

Latos chcymy jechac do Ameryki, ale niy wiym, czy dōmy rada powyrobiać te papiōry.

Tyn Ziguś już musi mic trocha z czubie, bo jakoś nim powyrobiało, jak stowoł ôd stoła.

Dej pozōr, aż zaś ci niy powyrobio tym motorcyklym na tej gładkij szosyji.

Podej dalij…