powyruwać

powyruwać (sie) – powyrywać, wyrwać (pol.)

bezokolicznikpowyruwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powyruwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powyruwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powyruwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powyruwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powyruwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powyruwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powyruwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powyruwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powyruwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powyruwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powyruwaliście; żeście powyruwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powyruwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powyruwała żech; powyruwałach; żech powyruwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powyruwała żeś; powyruwałaś; żeś powyruwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powyruwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powyruwały my; my powyruwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powyruwałyście; żeście powyruwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powyruwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powyruwało żech; żech powyruwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powyruwało żeś; żeś powyruwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powyruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powyruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powyruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powyruwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powyruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powyruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powyruwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powyruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powyruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powyruwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powyruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powyruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powyruwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powyruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powyruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powyruwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powyruwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powyruwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powyruwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powyruwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powyruwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powyruwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powyruwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powyruwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powyruwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powyruwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powyruwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powyruwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powyruwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powyruwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powyruwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powyruwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powyruwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powyruwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powyruwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powyruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powyruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powyruwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powyruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powyruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powyruwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powyruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powyruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powyruwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powyruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powyruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powyruwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powyruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powyruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powyruwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowyruwany
rzeczownik odczasown.powyruwani
Rybnik

POL: powyrywać, wyrwać więcej, niż jedną sztukę czegoś.

 

Wejź a powyruwej te ôsety z tych kartofli, podwiyl jeszcze niy kwitnōm a sie niy rozsiywajōm.

Byda, mi sie zdo, musioł powyruwać te reszta zymbōw  a wprawić se tyn gybis.

Zaś mi sam we sobota po muzyce jakiś gizdy powyruwały sztachety z płota.

 

 

Podej dalij…