powytargować

powytargować – powyrywać (pol.)

bezokolicznikpowytargować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powytarguja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powytargujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powytarguje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powytargujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powytargujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powytargujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powytargowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powytargowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powytargowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powytargowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powytargowaliście; żeście powytargowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powytargowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powytargowała żech; powytargowałach; żech powytargowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powytargowała żeś; powytargowałaś; żeś powytargowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powytargowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powytargowały my; my powytargowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powytargowałyście; żeście powytargowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powytargowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powytargowało żech; żech powytargowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powytargowało żeś; żeś powytargowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powytargowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powytargowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powytargowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powytargowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powytargowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powytargowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powytargowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powytargowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powytargowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powytargowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powytargowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powytargowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powytargowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powytargowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powytargowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powytargowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powytarguj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powytarguje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powytargujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powytargujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powytargowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powytargowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powytargowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powytargowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powytargowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powytargowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powytargowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powytargowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powytargowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powytargowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powytargowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powytargowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powytargowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powytargowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powytargowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powytargowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powytargowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powytargowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powytargowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powytargowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powytargowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powytargowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powytargowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powytargowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powytargowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powytargowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powytargowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powytargowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powytargowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powytargowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.powytargowani
Rybnik

 

Dej pozōr, co mi sam niy powytargujesz tych kabli z komputera.

Strōmy my już pospuszczali, ale muszymy jeszcze powytargować korzynie trachtorym.

 

 

Podej dalij…