pozagadować

pozagadować – pozagadywać (pol.)

bezokolicznikpozagadować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozagaduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozagadujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozagaduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozagadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozagadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozagadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozagadowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozagadowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozagadowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozagadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozagadowaliście; żeście pozagadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozagadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozagadowała żech; pozagadowałach; żech pozagadowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozagadowała żeś; pozagadowałaś; żeś pozagadowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozagadowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozagadowały my; my pozagadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozagadowałyście; żeście pozagadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozagadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozagadowało żech; żech pozagadowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozagadowało żeś; żeś pozagadowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozagadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozagadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozagadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozagadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozagadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozagadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozagadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozagadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozagadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozagadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozagadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozagadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozagadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozagadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozagadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozagadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozagaduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozagaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozagadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozagadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozagadowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozagadowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozagadowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozagadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozagadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozagadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozagadowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozagadowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozagadowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozagadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozagadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozagadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozagadowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozagadowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozagadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozagadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozagadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozagadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozagadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozagadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozagadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozagadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozagadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozagadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozagadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozagadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozagadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozagadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozagadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozagadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pozagadowani
Rybnik

POL: zagadać, korzystająć z okazji w celu osiągnięcia jakiegoś celu, uzyskania korzyści

 

Ôn poradzi dycko tak pozagadować ujcōm a iotkōm, żemu kupiōm wszystko czego chce.

Pozagadowali my mamie, a kupiyła nōm po lodzie we budce.

 

 

Podej dalij…