pozalepiać

pozalepiać (sie) – pozaklejać (pol.)

bezokolicznikpozalepiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozalepiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozalepiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozalepio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozalepiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozalepiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozalepiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozalepioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozalepioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozalepioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozalepiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozalepialiście; żeście pozalepiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozalepiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozalepiała żech; pozalepiałach; żech pozalepiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozalepiała żeś; pozalepiałaś; żeś pozalepiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozalepiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozalepiały my; my pozalepiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozalepiałyście; żeście pozalepiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozalepiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozalepiało żech; żech pozalepiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozalepiało żeś; żeś pozalepiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozalepiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozalepioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozalepioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozalepioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozalepiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozalepiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozalepiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozalepiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozalepiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozalepiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozalepiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozalepiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozalepiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozalepiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozalepiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozalepiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozalepiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozalepio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozalepiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozalepiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozalepioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozalepioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozalepioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozalepiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozalepiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozalepiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozalepiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozalepiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozalepiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozalepiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozalepiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozalepiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozalepiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozalepiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozalepiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozalepioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozalepioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozalepioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozalepiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozalepiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozalepiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozalepiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozalepiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozalepiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozalepiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozalepiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozalepiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozalepiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozalepiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozalepiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. -. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozalepiany
rzeczownik odczasown.pozalepiani
Rybnik

POL: pozaklejać, zakleić więcej, niż jedną rzecz, otwór, dziurę.

 

Kaj tyś to jeździyła na tym kole, po gwoździach?  Jo żech ci tam musioł trzi dziury pozalepiać we szlauchu.

Pozalepiej dobrze te pisma, co tam kery niy bydzie ich po drōdze czytoł.

Podej dalij…