pozaprawiać

pozaprawaić (sie) – zawekować (pol.)

bezokolicznikpozaprawiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozaprawiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozaprawiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozaprawio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozaprawiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozaprawiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozaprawiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozaprawioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozaprawioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozaprawioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozaprawiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozaprawialiście; żeście pozaprawiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozaprawiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozaprawiała żech; pozaprawiałach; żech pozaprawiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozaprawiała żeś; pozaprawiałaś; żeś pozaprawiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozaprawiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozaprawiały my; my pozaprawiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozaprawiałyście; żeście pozaprawiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaprawiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozaprawiało żech; żech pozaprawiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozaprawiało żeś; żeś pozaprawiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozaprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozaprawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozaprawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozaprawioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozaprawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozaprawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozaprawiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozaprawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozaprawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozaprawiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozaprawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozaprawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozaprawiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozaprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozaprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozaprawiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozaprawiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozaprawio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozaprawiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozaprawiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozaprawioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozaprawioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozaprawioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozaprawiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozaprawiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozaprawiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozaprawiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozaprawiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozaprawiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozaprawiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozaprawiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaprawiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozaprawiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozaprawiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozaprawiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozaprawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozaprawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozaprawioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozaprawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozaprawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozaprawiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozaprawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozaprawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozaprawiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozaprawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozaprawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozaprawiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozaprawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozaprawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozaprawiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozaprawiany
rzeczownik odczasown.pozaprawiani
Rybnik

POL: zawekować, spowodować szczelne, podciśnieniowe zamknięcie słoików, poprzez ich odpowiednie podgrzanie, bez gotowania.

 

Trza pozaprawiać trocha tego miynsa na zima, bo terazki go je za dużo, a potym sie przido.

Pozaprawiej te ôgōrki, yno tak, co ich niy przewarzisz za fest.

 

Podej dalij…