pozatōnkować

pozatōnkować (sie) – pozanurzać (pol.)

bezokolicznikpozatōnkować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozatōnkuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozatōnkujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozatōnkuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozatōnkujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozatōnkujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozatōnkujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozatōnkowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozatōnkowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozatōnkowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozatōnkowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozatōnkowaliście; żeście pozatōnkowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozatōnkowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozatōnkowoła żech; pozatōnkowałach; żech pozatōnkowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozatōnkowała żeś; pozatōnkowałaś; żeś pozatōnkowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozatōnkowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozatōnkowały my; my pozatōnkowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozatōnkowałyście; żeście pozatōnkowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozatōnkowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozatōnkowało żech; żech pozatōnkowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozatōnkowało żeś; żeś pozatōnkowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozatōnkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozatōnkowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozatōnkowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozatōnkowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozatōnkowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozatōnkowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozatōnkowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozatōnkowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozatōnkowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozatōnkowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozatōnkowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozatōnkowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozatōnkowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozatōnkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozatōnkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozatōnkowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozatōnkuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozatōnkuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozatōnkujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozatōnkujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozatōnkowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozatōnkowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozatōnkowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozatōnkowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozatōnkowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozatōnkowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozatōnkowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozatōnkowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozatōnkowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozatōnkowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozatōnkowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozatōnkowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozatōnkowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozatōnkowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozatōnkowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozatōnkowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozatōnkowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozatōnkowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozatōnkowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozatōnkowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozatōnkowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozatōnkowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozatōnkowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozatōnkowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozatōnkowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozatōnkowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozatōnkowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozatōnkowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozatōnkowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozatōnkowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozatōnkowany
rzeczownik odczasown.pozatōnkowani
Rybnik

 

Musisz pozatōnkować te szruby we ropie, abo we pietruli, możno udo sie ich poôdkryncać.

Dej pozōr, co se niy pozatōnkujesz rynkowōw w tej zupie.

Pozatōnkowoł żech te zaruściałe tajle we ropie, a doczkōm, co z nich bydzie.

Podej dalij…