pozawijać

pozawijać (sie) – pozawijać, opakować (pol.)

bezokolicznikpozawijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozawijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozawijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozawijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozawijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozawijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozawijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozawijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozawijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozawijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozawijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozawijaliście; żeście pozawijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozawijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozawijała żech; pozawijałach; żech pozawijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozawijała żeś; pozawijałaś; żeś pozawijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozawijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozawijały my; my pozawijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozawijałyście; żeście pozawijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozawijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozawijało żech; żech pozawijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozawijało żeś; żeś pozawijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozawijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozawijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozawijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozawijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozawijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozawijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozawijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozawijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozawijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozawijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozawijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozawijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozawijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozawijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozawijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozawijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozawijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozawijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozawijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozawijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozawijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozawijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozawijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozawijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozawijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozawijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozawijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozawijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozawijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozawijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozawijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozawijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozawijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozawijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozawijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozawijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozawijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozawijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozawijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozawijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozawijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozawijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozawijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozawijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozawijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozawijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozawijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozawijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozawijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozawijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozawijany
rzeczownik odczasown.pozawijani
Rybnik

 

Pozawijej te rolady, a poôwijej ich niciami, co się niy poôdwijajōm we brutfance.

Dej, ci pozawijōm tyn klajd do gazety, bo niy poniesiesz go tak w rynce.

Pozawijej se ta ksiōnżka do papiōra, co jōm niy zmarzesz po drōdze.

Podej dalij…