pozesuwać

pozesuwać (sie) – pozsypywać (pol.)

bezokolicznikpozesuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozesuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozesuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozesuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozesuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozesuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozesuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozesuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozesuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozesuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozesuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozesuwaliście; żeście pozesuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozesuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozesuwała żech; pozesuwałach; żech pozesuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozesuwała żeś; pozesuwałaś; żeś pozesuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozesuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozesuwały my; my pozesuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozesuwałyście; żeście pozesuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozesuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozesuwało żech; żech pozesuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozesuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozesuwało żeś; żeś pozesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozesuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozesuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozesuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozesuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozesuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozesuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozesuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozesuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozesuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozesuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozesuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozesuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozesuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozesuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozesuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozesuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozesuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozesuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozesuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozesuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozesuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozesuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozesuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozesuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozesuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozesuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozesuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozesuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozesuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozesuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozesuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozesuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozesuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozesuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozesuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozesuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozesuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozesuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozesuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozesuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozesuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozesuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozesuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozesuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozesuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozesuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozesuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozesuwany
rzeczownik odczasown.pozesuwani
Rybnik

 

Dej pozōr, aż niy pozesuwosz tych piernikōw z talyrza.

Doczkej, pozesuwōm ta sōl do jednej biksy, niech sie niy poniewiyro sam tela tych bojtlōw.

Pozesuwej te resztki z talyrzōw do ślywkōw.

 

Podej dalij…