pożgać

pożgać (sie) – pokłóć, pobóść (pol.)

bezokolicznikpożgać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pożgōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pożgosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pożgo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pożgōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pożgocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pożgajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pożgoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pożgoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pożgoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pożgali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pożgaliście; żeście pożgali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pożgali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pożgała żech; pożgałach; żech pożgała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pożgała żeś; pożgałaś; żeś pożgała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pożgała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pożgały my; my pożgały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pożgałyście; żeście pożgały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pożgały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pożgało żech; żech pożgało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pożgało żeś; żeś pożgało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pożgało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pożgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pożgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pożgoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pożgali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pożgali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pożgali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pożgała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pożgała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pożgała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pożgały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pożgały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pożgały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pożgało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pożgało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pożgało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pożgej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pożgo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pożgejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pożgajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pożgoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pożgoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pożgoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pożgali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pożgali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pożgali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pożgała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pożgała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pożgała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pożgały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pożgały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pożgały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pożgało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pożgało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pożgało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pożgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pożgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pożgoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pożgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pożgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pożgali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pożgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pożgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pożgała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pożgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pożgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pożgały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pożgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pożgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pożgało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypożgany
rzeczownik odczasown.pożgani
Rybnik

 

Niy chodź tam, bo ci e te ôsy pożgajōm.

Kaj to tyn madrac po tym hasiu cōngniesz, dyć go cały pożgosz.

Jak mi jeszcze roz bydziecie grali tym balym we grzōndkach, to wezna nōż a wōm go pożgōm.
Dej pozōr, co cie te ôstrażnice niy pożgajōm.

 

Podej dalij…