pożniwować

pożniwować – pożniwować, zakończyć żniwa (pol.)

bezokolicznikpożniwować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pożniwuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pożniwujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pożniwuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pożniwujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pożniwujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pożniwujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pożniwowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pożniwowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pożniwowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pożniwowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pożniwowaliście; żeście pożniwowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pożniwowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pożniwowała żech; pożniwowałach; żech pożniwowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pożniwowała żeś; pożniwowałaś; żeś pożniwowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pożniwowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pożniwowały my; my pożniwowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pożniwowałyście; żeście pożniwowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pożniwowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pożniwowało żech; żech pożniwowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pożniwowało żeś; żeś pożniwowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pożniwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pożniwowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pożniwowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pożniwowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pożniwowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pożniwowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pożniwowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pożniwowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pożniwowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pożniwowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pożniwowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pożniwowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pożniwowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pożniwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pożniwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pożniwowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pożniwuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pożniwuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pożniwujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pożniwujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pożniwowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pożniwowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pożniwowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pożniwowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pożniwowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pożniwowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pożniwowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pożniwowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pożniwowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pożniwowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pożniwowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pożniwowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pożniwowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pożniwowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pożniwowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pożniwowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pożniwowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pożniwowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pożniwowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pożniwowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pożniwowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pożniwowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pożniwowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pożniwowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pożniwowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pożniwowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pożniwowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pożniwowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pożniwowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pożniwowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypożniwowany
rzeczownik odczasown.pożniwowani
Rybnik

 

My już latoś pożniwowali, bo niy mieli my tego za dużo.

Jak pożniwujymy, to planujymy wybrać się na dwa tydnie do gōrōw.

Jak pożniwuja, to przida ci pōmōc przi budowie.

 

Podej dalij…