pozrobiać

pozrobiać (się) – zrobić (pol.)

bezokolicznikpozrobiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozrobiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozrobiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozrobio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozrobiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozrobiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozrobiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozrobioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozrobioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozrobioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozrobiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozrobialiście; żeście pozrobiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozrobiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozrobiała żech; pozrobiałach; żech pozrobiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozrobiała żeś; pozrobiałaś; żeś pozrobiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozrobiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozrobiały my; my pozrobiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozrobiałyście; żeście pozrobiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozrobiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozrobiało żech; żech pozrobiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozrobiało żeś; żeś pozrobiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozrobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozrobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozrobioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozrobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozrobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozrobiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozrobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozrobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozrobiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozrobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozrobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozrobiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozrobiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozrobiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozrobio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozrobiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozrobiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozrobioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozrobioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozrobioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozrobiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozrobiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozrobiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozrobiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozrobiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozrobiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozrobiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozrobiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozrobiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozrobiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozrobiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozrobiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozrobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozrobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozrobioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozrobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozrobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozrobiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozrobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozrobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozrobiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozrobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozrobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozrobiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozrobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozrobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozrobiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozrobiany
rzeczownik odczasown.pozrobiani
Rybnik

POL: zrobić kilka rzeczy

 

Niy moga iś z wami na szkata dzisiej, bo musza sam jeszcze pozrobiać pora rzeczy przi chałupie.

Zaroz ci to pozrobiōm, yno dopija ta kawa.

Podej dalij…