pożyć

pożyć – pożyć (pol.)

bezokolicznikpożyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pożyja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pożyjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pożyje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pożyjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pożyjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pożyjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pożyliście; żeście pożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pożyła żech; pożyłach; żech pożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pożyła żeś; pożyłaś; żeś pożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pożyły my; my pożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pożyłyście; żeście pożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pożyło żech; żech pożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pożyło żeś; żeś pożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pożyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pożyje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pożyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pożyjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dożyci
Rybnik

 

Starzik prziszli nazod z wojny fest chorzi, a pożyli już potym yno ze  trzi lata.

Kej już go ludzie byli pochowali, tōż na pewno pożyje jeszcze dłōgo.

Ôd czasu, jak sie starzik straciyli, to starka tyż pożyli już yno pōł roku.

Podej dalij…