prać

prać (sie) – prać (pol.)

bezokolicznikprać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.piera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.piere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.proł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.proł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.proł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.praliście; żeście prali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prała żech; prałach; żech prała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prała żeś; prałaś; żeś prała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prały my; my prały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prałyście; żeście prały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prało żech; żech prało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prało żeś; żeś prało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech proł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś proł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł proł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech piere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.piercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. proł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. proł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.proł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych proł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś proł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by proł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda proł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz proł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie proł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy prali; bydymy prać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie prali; bydziecie prać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm prali; bydōm prać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda prała; byda prać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz prała; bydziesz prać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie prała; bydzie prać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy prały; bydymy prać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie prały; bydziecie prać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm prały; bydōm prać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda prało: byda prać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz prało; bydziesz prać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie prało; bydzie prać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprany
rzeczownik odczasown.prani
Rybnik

 

SI: Jutro piera, tōż dowej mi sam wszystki zmazane koszule.

PL: Jutro piorę, więc dawaj mi tutaj wszystkie brudne koszule.

 

SI: Wczora żech prała, a ty mi dzisiej przinosisz galoty  zmazane.

PL: Wczoraj prałam, a ty mi dzisiaj przynosisz spodnie  brudne.

 

SI: Sam mosz proszek, a sōm se pier te czorne fuzekle.

PL: Tutaj masz proszek, a sam sobie  pierz te czarne skarpety.

 

 

 

 

 

 

Podej dalij…