pragliwy

pragliwy – chciwy, łakomy (pol.)

przymiotnikpragliwy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...pragliwy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...pragliwo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...pragliwe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... pragliwi; pragliwe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...pragliwe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...pragliwego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...pragliwej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...pragliwego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...pragliwych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...pragliwych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...pragliwymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...pragliwej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... pragliwymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... pragliwym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
pragliwym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...pragliwego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... pragliwy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..pragliwo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... pragliwe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
pragliwych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... pragliwe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
pragliwym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...pragliwōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...pragliwym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...pragliwymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...pragliwymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...pragliwym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..pragliwej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...pragliwym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...pragliwych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...pragliwych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...pragliwy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...pragliwo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... pragliwe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...pragliwi; pragliwe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...pragliwe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)pragliwie

 

Niy bydź taki pragliwy, yno podziel sie z Gyniōm, bo ôna tyż sie dycko z tobōm dzieli.

To niy ma piyknie być taki pragliwy. Trza się dzielić z inkszymi.

Skōnd sie bierōm tacy pragliwi ludzie? Nabierōm wszystkiego, co je za darmo, a potym to wyciepujōm.

 

 

Podej dalij…