prask

prask – ścisk, tłok (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…prask
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…prasku
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…praskowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…prask
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...praskym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…prasku
Wołacz l. poj. Ty…prasku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…praski
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…praskōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…praskōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…praski
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…praskami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…praskach
Wołacz l. mn. Wy…praski
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wejź tgo synka na rynce, bo go sam zadepcōm w tym prasku.

Jo musza wylyź na dwōr, bo sie sam udusza w tym prasku.

Sam je taki prask, bo te ryby na świynta sōm ô piōntka łacniejsze, jak kaj indziyj.

Podej dalij…