prezidynt

prezidynt – prezydent (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…prezidynt
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…prezidynta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…prezidyntowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…prezidynta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...prezidyntym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…prezidyncie
Wołacz l. poj. Ty…prezidyncie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…prezidynty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…prezidyntōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…prezidyntōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…prezidyntōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…prezidyntami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…prezidyntach
Wołacz l. mn. Wy…prezidynty
Przimiotnik (jaki? czyj?)prezidyncki

 

SI: Nikaj niy idzie przejechać, wszyndzie pełno policyje, bo bezmała mo sam polski Prezidynt przijechać.

PL: Nigdzie nie można przejechać, wszędzie pełno policji, bo podobno ma tutaj polski Prezydent przyjechać.

 

SI: Prezidynt Rybnika bez lato jeździ do roboty na kole.

PL: Prezydent Rybnika latem jeździ do pracy rowerem.

 

SI: Jo znōm tego prezidynta, to je taki młody chłop.

PL: Ja znam tego prezydenta, to jest taki młody mężczyzna.

 

Podej dalij…