prōbować

próbować (sie) – próbować (pol.)

bezokolicznikprōbować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prōbuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prōbujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prōbuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prōbujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prōbujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prōbujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prōbowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prōbowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prōbowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prōbowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prōbowaliście; żeście prōbowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prōbowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prōbowała żech; prōbowałach; żech prōbowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prōbowała żeś; prōbowałaś; żeś prōbowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prōbowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prōbowały my; my prōbowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prōbowałyście; żeście prōbowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prōbowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prōbowało żech; żech prōbowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prōbowało żeś; żeś prōbowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prōbowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prōbowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prōbowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prōbowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prōbowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prōbowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prōbowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prōbowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prōbowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prōbowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prōbowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prōbowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prōbowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prōbowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prōbowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prōbowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prōbuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prōbuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prōbujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prōbujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prōbowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prōbowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prōbowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prōbowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prōbowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prōbowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prōbowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prōbowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prōbowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prōbowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prōbowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prōbowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prōbowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prōbowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prōbowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prōbowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prōbowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prōbowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prōbowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prōbowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prōbowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prōbowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prōbowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prōbowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prōbowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prōbowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prōbowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prōbowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prōbowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prōbowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda prōbowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz prōbowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie prōbowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy prōbowali; bydymy prōbować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie prōbowali; bydziecie prōbować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm prōbowali; bydōm prōbować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda prōbowała; byda prōbować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz prōbowała; bydziesz prōbować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie prōbowała; bydzie prōbować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy prōbowały; bydymy prōbować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie prōbowały; bydziecie prōbować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm prōbowały; bydōm prōbować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda prōbowało: byda prōbować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz prōbowało; bydziesz prōbować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie prōbowało; bydzie prōbować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprōbowany
rzeczownik odczasown.prōbowani
Rybnik

 

Prōbowoł żeś tyn aparat, czy je dobry, niż żeś go kupiōł?

Prōbuja rozwiōnzać ta krziżōwka, ale je dlō mie za ciynżko.

Byda prōbowoł se wziōnś na jutro wolne, ale niy wiym, czy dostana.

 

Podej dalij…