procesyjo

procesyjo – procesja (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…procesyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…procesyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…procesyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…procesyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...procesyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…procesyji
Wołacz l. poj. Ty…procesyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…procesyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…procesyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…procesyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…procesyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…procesyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…procesyjach
Wołacz l. mn. Wy…procesyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Policyjo zastawiyła nōm sam dzisiej szosyjo, bo szła procesyjo na Boże Ciało.

Po procesyji drōgi były całe ôbstrojōne kwiotkami.

Ludzie idōm bez wieś z procesyjōm pod krziż.

 

Podej dalij…