prościejszy

prościejszy – prostszy (pol.)

przymiotnikprościejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...prościejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...prościejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...prościejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... prościejsi; prościejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...prościejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...prościejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...prościejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...prościejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...prościejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...prościejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...prościejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...prościejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... prościejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... prościejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
prościejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...prościejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... prościejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..prościejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... prościejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
prościejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... prościejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
prościejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...prościejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...prościejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...prościejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...prościejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...prościejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..prościejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...prościejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...prościejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...prościejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...prościejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...prościejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... prościejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...prościejsi; prościejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...prościejsze
stop. równy przymiotn.. prosty
przysłówek (jak? jako?)prościejszy; prościyj

 

Wybier tam jako prościejszo lajsta na linijorz.

Mosz sam jaki prościejszy patyk na sztyl do łopaty?

Niy mioł żeś tam jakigo prościejszego gwoździa? 

 

Podej dalij…