prosić

prosić (sie) – prosić (pol.)

bezokolicznikprosić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prosisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prosi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.proszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prosicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.proszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prosiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prosiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prosiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prosiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prosiyliście; żeście prosiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prosiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prosiyła żech; prosiyłach; żech prosiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prosiyła żeś; prosiyłaś; żeś prosiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prosiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prosiyły my; my prosiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prosiyłyście; żeście prosiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prosiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prosiyło żech; żech prosiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prosiyło żeś; żeś prosiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prosiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prosiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prosiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prosiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prosiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . proś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prosi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.proście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech proszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prosiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prosiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prosiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prosiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prosiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prosiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prosiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prosiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prosiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prosiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prosiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prosiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prosiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prosiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prosiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prosiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prosiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prosiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prosiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prosiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda prosiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz prosiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie prosiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy prosiyli; bydymy prosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie prosiyli; bydziecie prosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm prosiyli; bydōm prosić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda prosiyła; byda prosić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz prosiyła; bydziesz prosić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie prosiyła; bydzie prosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy prosiyły; bydymy prosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie prosiyły; bydziecie prosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm prosiyły; bydōm prosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda prosiyło; byda prosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz prosiyło; bydziesz prosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie prosiyło; bydzie prosić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyproszōny
rzeczownik odczasown.proszyni
Rybnik

 

Prosza cie, pōdź zy mnōm.

Wiela razy cie sie mōm prosić, żebyś powynosiōł za sobōm te zmazane kufki.

Jo cie sie wiyncyj niy byda prosiyła, yno se to sama zrobia.

Podej dalij…