prosiok

prosiok – świnia, knur (pol.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…prosiok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…prosioka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…prosiokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…prosioka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...prosiokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…prosioku
Wołacz l. poj. Ty…posioku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…prosioki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…prosiokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…prosiokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…prosiokōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…prosiokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…prosiokach
Wołacz l. mn. Wy…prosioki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: samiec świni; knur

 

SI: Dej se pozōr na tego prosioka, aże ci krzywdy niy zobi.

PL: Uważaj na tego knura, żeby ci krzywdy nie zrobił.

 

SI: Trza dać tymu prosiokowi żrać, bo tyn chlywek rozwali.

SI: Trzeba dać jeść temu świniakowi, bo ten chlewik rozwali.

 

 

Podej dalij…