prosty

prosty – prosty (pol.)

przymiotnikprosty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...prosty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...prosto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...proste
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... prości; proste
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...proste
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...prostego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...prostej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...prostego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...prostych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...prostych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...prostymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...prostej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... prostymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... prostym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
prostym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...prostego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... prosty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..prosto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... proste
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
prostych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... proste
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
prostym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...prostōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...prostym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...prostymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...prostymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...prostym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..prostej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...prostym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...prostych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...prostych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...prosty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...prosto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... proste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...prości; proste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...proste
stop. wyższy przymiotn.. prościejszy
przysłówek (jak? jako?)prosto

 

Wejź prosty gwóźdź a sie niy bow z proszczyniym tych krziwych.

Tam mosz prosto drōga, tōż sie chyba niy stracisz.

Wybiyrej mi taki proste lajsty.

 

.

Podej dalij…