prymier

prymier – premier (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…prymier
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…prymiera
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…prymierowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…prymiera
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...prymierym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…prymierze
Wołacz l. poj. Ty…prymierze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…prymiery
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…prymierōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie...prymierōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…prymierōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…prymierami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…prymierach
Wołacz l. mn. Wy…prymiery
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dostała żech pismo ze gratulacyjami ôd prymiera.

PL: Dostałam list z gratulacjami od premiera.

 

SI: Trefiajōm sie sam prymiery ze roztomańtych krajōw.

PL: Spotykają się tutaj premierzy z różnych krajów.

 

 

Podej dalij…