przebiglować

przebiglować (sie) – przeprasować (pol.)

bezokolicznikprzebiglować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przebigluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przebiglujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przebigluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przebiglujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przebiglujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przebiglujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przebiglowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przebiglowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przebiglowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przebiglowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przebiglowaliście; żeście przebiglowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przebiglowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przebiglowała żech; przebiglowałach; żech przebiglowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przebiglowała żeś; przebiglowałaś; żeś przebiglowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przebiglowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przebiglowały my; my przebiglowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przebiglowałyście; żeście przebiglowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przebiglowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przebiglowało żech; żech przebiglowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przebiglowało żeś; żeś przebiglowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przebiglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przebiglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przebiglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przebiglowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przebiglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przebiglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przebiglowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przebiglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przebiglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przebiglowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przebiglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przebiglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przebiglowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przebiglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przebiglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przebiglowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przebigluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przebigluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przebiglujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przebiglujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przebiglowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przebiglowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przebiglowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przebiglowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przebiglowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przebiglowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przebiglowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przebiglowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przebiglowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przebiglowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przebiglowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przebiglowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przebiglowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przebiglowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przebiglowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przebiglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przebiglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przebiglowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przebiglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przebiglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przebiglowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przebiglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przebiglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przebiglowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przebiglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przebiglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przebiglowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przebiglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przebiglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przebiglowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzebiglowany
rzeczownik odczasown.przebiglowani
Rybnik

POL: przeprasować, wyprasować na szybko.

 

Przebiglowała bych ci na wartko ta koszula, cōż, kej ni ma sztrōmu.

Przebigluj se te galoty, podwiyl jeszcze te zielozko je ciepłe.

Poradzisz se przebiglować ta koszula, abo jo ci to mōm zrobić?

Podej dalij…