przebiyrać

przebiyrać (sie) – przepełniać, sortować (pol.)

bezokolicznikprzebiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przebiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przebiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przebiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przebiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przebiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przebiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przebiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przebiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przebiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przebiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przebiyraliście; żeście przebiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przebiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przebiyrała żech; przebiyrałach; żech przebiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przebiyrała żeś; przebiyrałaś; żeś przebiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przebiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przebiyrały my; my przebiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przebiyrałyście; żeście przebiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przebiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przebiyrało żech; żech przebiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przebiyrało żeś; żeś przebiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przebiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przebiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przebiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przebiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przebiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przebiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przebiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przebiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przebiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przebiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przebiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przebiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przebiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przebiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przebiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przebiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przebiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przebiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przebiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przebiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przebiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przebiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przebiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przebiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przebiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przebiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przebiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przebiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przebiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przebiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przebiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przebiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przebiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przebiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przebiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przebiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przebiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przebiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przebiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przebiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przebiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przebiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przebiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przebiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przebiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przebiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przebiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przebiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przebiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przebiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przebiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przebiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przebiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przebiyrali; bydymy przebiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przebiyrali; bydziecie przebiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przebiyrali; bydōm przebiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przebiyrała; byda przebiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przebiyrała; bydziesz przebiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przebiyrała; bydzie przebiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przebiyrały; bydymy przebiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przebiyrały; bydziecie przebiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przebiyrały; bydōm przebiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przebiyrało: byda przebiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przebiyrało; bydziesz przebiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przebiyrało; bydzie przebiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzebiyrany
rzeczownik odczasown.przebiyrani
Rybnik

POL: (1) przepełniać się ponad stan, przelewać, przesypywać; (2) sortować, oddzielać.

 

Zostow mi sam te tajle, bo jo to musza poprzebiyrać, co sie przido, a co wyciepać na hasiok.

My z mamōm przebiyrały karotfle, a tata we koszykach suł ich bez ôkynko do grōdze w pywnicy.

Dowej sam nowy miech, bo tyn już bydzie za chwila przebiyroł.

Podej dalij…