przeblyc

przeblyc (sie) – przebrać (pol.)

bezokolicznikprzeblyc
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeblecza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przebleczesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeblecze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przebleczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przebleczecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przebleczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeblyk żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeblyk żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeblyk
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeblykli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeblykliście; żeście przeblykli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeblykli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeblykła żech; przeblykłach; żech przeblykła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeblykła żeś; przeblykłaś; żeś przeblykła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeblykła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeblykły my; my przeblykły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeblykłyście; żeście przeblykły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeblykły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeblykło żech; żech przeblykło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeblykło żeś; żeś przeblykło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeblykło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeblyk
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeblyk
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeblyk
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeblykli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeblykli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeblykli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeblykła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeblykła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeblykła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeblykły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeblykły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeblykły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeblykło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeblykło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeblykło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeblycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeblecze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeblyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przebleczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeblyk bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeblyk byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeblyk by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeblykli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeblykli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeblykli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeblykła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeblykła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeblykła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeblykły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeblykły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeblykły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeblykło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeblykło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeblykło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeblyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeblyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeblyk
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeblykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeblykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeblykli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeblykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeblykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeblykła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeblykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeblykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeblykły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeblykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeblykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeblykło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzebleczōny
rzeczownik odczasown.przebleczyni
Rybnik

POL: przebrać się, zmienić ubranie

 

Idź sie przeblyc, bo żeś je cały mokry, bydziesz chory.

Zaroz ci przida pōmōc, yno sie przeblecza.

Przeblycz sie, a pojadymy do sklepu.

Podej dalij…