przeblykać

przeblykać (sie) – przebierać (pol.)

bezokolicznikprzeblykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeblykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeblykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeblyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeblykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeblykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeblykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeblykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeblykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeblykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeblykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeblykaliście; żeście przeblykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeblykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeblykała żech; przeblykałach; żech przeblykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeblykała żeś; przblykałaś; żeś przeblykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeblykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeblykały my; my przeblykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeblykałyście; żeście przeblykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeblykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeblykało żech; żech przeblykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeblykało żeś; żeś przeblykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeblykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeblykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeblykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeblykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeblykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeblykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeblyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeblykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeblykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeblykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeblykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeblykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeblykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeblykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeblykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeblykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeblykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeblykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. przeblykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeblykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeblykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeblykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeblykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeblykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeblykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeblykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeblykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeblykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeblykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przeblykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przeblykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przeblykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przeblykali; bydymy przeblykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przeblykali; bydziecie przeblykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przeblykali; bydōm przeblykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przeblykała; byda przeblykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przeblykała; bydziesz przeblykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przeblykała; bydzie przeblykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przeblykały; bydymy przeblykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przeblykały; bydziecie przeblykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przeblykały; bydōm przeblykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przeblykało; byda przeblykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przeblykało; bydziesz przeblykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przeblykało; bydzie przeblykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeblykany
rzeczownik odczasown.przeblykani
Rybnik

POL: przebierać się, zmieniać ubranie.

 

Przeblykej sie wartko, bo fōrmōn już czako, trza iś zbiyrać kartofle.

Po co żes sie przeblykała, dyć wiysz, że mōmy jechać do miasta.

Była bych sie przeblykła, cōż kej prziszła Cila a bojały my przi kawie.

 

Podej dalij…