przeciepać

przeciepać (sie) – przerzucić (pol.)

bezokolicznikprzeciepać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeciepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeciepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeciepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeciepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeciepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeciepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeciepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeciepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeciepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeciepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeciepaliście; żeście przeciepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeciepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeciepała żech; przeciepałach; żech przeciepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeciepała żeś; przeciepałaś; żeś przeciepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeciepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeciepały my; my przeciepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeciepałyście; żeście przeciepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeciepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeciepało żech; żech przeciepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeciepało żeś; żeś przeciepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeciepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeciepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeciepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeciepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeciepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeciepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeciepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeciepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeciepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeciepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeciepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeciepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeciepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeciepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeciepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeciepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeciepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeciepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeciepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeciepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeciepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeciepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeciepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeciepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeciepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeciepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeciepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeciepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeciepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeciepany
rzeczownik odczasown.przeciepani
Rybnik

 

 

Szofer wysuł mi muł na pojstrzodku placu, bo dalij niy poradziōł wjechać, tōż terazki byda musioł łopatōm przeciepać ryncznie tyn muł.

Do terazka kurzōł żech cygarety, ale latoś przeciepoł żech sie na fajfka.

Jo żech już bōł przeciepoł kōłka we aucie na letni, a sam zaś śniyg suje.

Do terazka piōł żech dziynnie bōnkawa, ale przeciepoł żech sie na inka.

Kery mi zaś tyn kanał przeciepoł, dyć jo sam mecz ôglōndōm, yno praje je przerwa.

Podej dalij…