przeciepany

przeciepany – przerzucony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyprzeciepany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...przeciepany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...przeciepano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...przeciepane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... przeciepani; przeciepane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...przeciepane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...przeciepanego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...przeciepanej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...przeciepanego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...przeciepanych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...przeciepanych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...przeciepanymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...przeciepanej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... przeciepanymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... przeciepanym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
przeciepanym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...przeciepanego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... przeciepany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..przeciepano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... przeciepane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
przeciepanych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... przeciepane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
przeciepanym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...przeciepanōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...przeciepanym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...przeciepanymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...przeciepanymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...przeciepanym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..przeciepanej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...przeciepanym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...przeciepanych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...przeciepanych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...przeciepany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...przeciepano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... przeciepane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...przeciepani; przeciepane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...przeciepane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: przerzucony, za pomocą wielokrotnego rzucenia, po trochu.

 

SI: Mosz już przeciepane te deski, tōż mosz prōżno pywnica a możesz jōm pucować.

PL: Masz już przerzucone te deski, więc masz pustą piwnicę i możesz ją tynkować.

 

SI: Piosek je przeciepany, tōż już poradzisz wjechać do garażu.

PL: Piasek jest przerzucony, więc już potrafisz wjechać do garażu.

Podej dalij…