przeciykać

przeciykać – przeciekać (pol.)

bezokolicznikprzeciykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeciykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeciykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeciyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeciykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeciykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeciykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeciykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeciykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeciykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeciykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeciykaliście; żeście przeciykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeciykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeciykała żech; przeciykałach; żech przeciykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeciykała żeś; przeciykałaś; żeś przeciykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeciykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeciykały my; my przeciykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeciykałyście; żeście przeciykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeciykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeciykało żech; żech przeciykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeciykało żeś; żeś przeciykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeciykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeciykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeciykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeciykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeciykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeciykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeciykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeciykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeciykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeciykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeciykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeciykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeciykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeciykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeciykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeciykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeciykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeciyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeciykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeciykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeciykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeciykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeciykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeciykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeciykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeciykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeciykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeciykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeciykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. przeciykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeciykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeciykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeciykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeciykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeciykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeciykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeciykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeciykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeciykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeciykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeciykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeciykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeciykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeciykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeciykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeciykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeciykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeciykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeciykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeciykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przeciykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przeciykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przeciykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przeciykali; bydymy przeciykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przeciykali; bydziecie przeciykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przeciykali; bydōm przeciykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przeciykała; byda przeciykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przeciykała; bydziesz przeciykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przeciykała; bydzie przeciykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przeciykały; bydymy przeciykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przeciykały; bydziecie przeciykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przeciykały; bydōm przeciykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przeciykało: byda przeciykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przeciykało; bydziesz przeciykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przeciykało; bydzie przeciykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.przeciykani
Rybnik

 

To już sam musiało tak przeciykac dłōgszy czas, bo te deski sōm całe zgnite.

Tyn lewy bōt je, mi sie zdo, dziurawy, bo czuja, że coś mi sam przeciyko.

Zrobiōł nōm sie flek na kōminie, tōż kajś tam musi nōm tyn dach przeciykać,

 

Podej dalij…