sprzedać

sprzedać (sie) – sprzedać (pol.)

bezokoliczniksprzedać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sprzedōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sprzedosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sprzedodo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sprzedōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sprzedocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sprzedajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sprzedoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sprzedoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sprzedoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sprzedali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sprzedaliście; żeście sprzedali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sprzedali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sprzedała żech; sprzedałach; żech sprzedała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sprzedała żeś; sprzedałaś; żeś sprzedała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sprzedała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sprzedały my; my sprzedały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sprzedałyście; żeście sprzedały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sprzedały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sprzedało żech; żech sprzedało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sprzedało żeś; żeś sprzedało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sprzedało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sprzedoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sprzedoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sprzedoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sprzedali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sprzedali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sprzedali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sprzedała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sprzedała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sprzedała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sprzedały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sprzedały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sprzedały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sprzedało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sprzedało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sprzedało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sprzedej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sprzedo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sprzedejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sprzedajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sprzedoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sprzedoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sprzedoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sprzedali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sprzedali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sprzedali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sprzedała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sprzedała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sprzedała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sprzedały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sprzedały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sprzedały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sprzedało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sprzedało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sprzedało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sprzedoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sprzedoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sprzedoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sprzedali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sprzedali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sprzedali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sprzedała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sprzedała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sprzedała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sprzedały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sprzedały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sprzedały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sprzedało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sprzedało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sprzedało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysprzedany
rzeczownik odczasown.sprzedani
Rybnik

 

Co żeście mi to sprzedali za poprzniałe prosia, dyć to niy rośnie ani we piōntek.

Sprzedejcie mi fōnt ôwiynziny na rōlada.

Sprzedosz mi cynt pszynice do siocio?

 

Podej dalij…