przedeptać

przedeptać – załatwić, uzyskać, osiągnąć  (pol.)

bezokolicznikprzedeptać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przedepca; przedeptōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przedepcesz; przedeptosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przedepce; przedepto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przedepcymy; przedeptōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przedepcecie; przedeptocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przedepcōm; przedeptajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przedeptoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przedeptoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przedeptoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przedeptali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przedeptaliście; żeście przedeptali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przedeptali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przedeptała żech; przedeptałach; żech przedeptała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przedeptała żeś; przedeptałaś; żeś przedeptała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przedeptała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przedeptały my; my przedeptały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przedeptałyście; żeście przedeptały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przedeptały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przedeptało żech; żech przedeptało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przedeptało żeś; żeś przedeptało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przedeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przedeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przedeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przedeptoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przedeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przedeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przedeptali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przedeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przedeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przedeptała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przedeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przedeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przedeptały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przedeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przedeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przedeptało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przedeptej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przedepto; niech przedepce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przedeptejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przedepcōm; niech przedeptajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przedeptoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przedeptoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przedeptoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przedeptali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przedeptali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przedeptali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przedeptała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przedeptała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przedeptała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przedeptały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przedeptały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przedeptały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przedeptało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przedeptało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przedeptało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przedeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przedeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przedeptoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przedeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przedeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przedeptali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przedeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przedeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przedeptała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przedeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przedeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przedeptały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przedeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przedeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przedeptało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzedeptany
rzeczownik odczasown.przedeptani
Rybnik
bezokolicznikprzedeptać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przedepca; przedeptōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przedepcesz; przedeptosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przedepce; przedepto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przedepcymy; przedeptōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przedepcecie; przedeptocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przedepcōm; przedeptajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przedeptoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przedeptoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przedeptoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przedeptali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przedeptaliście; żeście przedeptali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przedeptali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przedeptała żech; przedeptałach; żech przedeptała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przedeptała żeś; przedeptałaś; żeś przedeptała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przedeptała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przedeptały my; my przedeptały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przedeptałyście; żeście przedeptały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przedeptały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przedeptało żech; żech przedeptało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przedeptało żeś; żeś przedeptało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przedeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przedeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przedeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przedeptoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przedeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przedeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przedeptali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przedeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przedeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przedeptała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przedeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przedeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przedeptały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przedeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przedeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przedeptało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przedeptej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przedepto; niech przedepce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przedeptejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przedepcōm; niech przedeptajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przedeptoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przedeptoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przedeptoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przedeptali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przedeptali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przedeptali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przedeptała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przedeptała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przedeptała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przedeptały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przedeptały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przedeptały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przedeptało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przedeptało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przedeptało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przedeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przedeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przedeptoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przedeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przedeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przedeptali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przedeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przedeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przedeptała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przedeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przedeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przedeptały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przedeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przedeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przedeptało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzedeptany
rzeczownik odczasown.przedeptani
Rybnik
bezokolicznikprzedeptać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przedepca; przedeptōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przedepcesz; przedeptosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przedepce; przedepto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przedepcymy; przedeptōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przedepcecie; przedeptocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przedepcōm; przedeptajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przedeptoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przedeptoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przedeptoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przedeptali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przedeptaliście; żeście przedeptali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przedeptali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przedeptała żech; przedeptałach; żech przedeptała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przedeptała żeś; przedeptałaś; żeś przedeptała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przedeptała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przedeptały my; my przedeptały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przedeptałyście; żeście przedeptały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przedeptały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przedeptało żech; żech przedeptało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przedeptało żeś; żeś przedeptało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przedeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przedeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przedeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przedeptoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przedeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przedeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przedeptali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przedeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przedeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przedeptała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przedeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przedeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przedeptały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przedeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przedeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przedeptało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przedeptej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przedepto; niech przedepce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przedeptejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przedepcōm; niech przedeptajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przedeptoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przedeptoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przedeptoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przedeptali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przedeptali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przedeptali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przedeptała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przedeptała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przedeptała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przedeptały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przedeptały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przedeptały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przedeptało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przedeptało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przedeptało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przedeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przedeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przedeptoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przedeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przedeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przedeptali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przedeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przedeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przedeptała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przedeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przedeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przedeptały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przedeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przedeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przedeptało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzedeptany
rzeczownik odczasown.przedeptani
Rybnik

POL: załatwić jakąś sprawę, uzyskać, osiągnąć cel, dzięki swojemu uporowi, „deptaniu” – chodzeniu przy niej, ale też czasami dzięki układom, znajomościom.

 

Tak dłōgo żech za tym deptoł, aż żech to przedeptoł a załatwiōł.

Ôn tam mo ujca, tōż możno tyn ujec mu to przedeptoł.

 

Podej dalij…