sprzedowacz

sprzedowacz – sprzedawca(pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sprzedowacz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sprzedowacza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sprzedowaczowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sprzedowacza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sprzedowaczym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sprzedowaczu
Wołacz l. poj. Ty…sprzedowaczu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sprzedowacze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sprzedowaczōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sprzedowaczōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sprzedowaczōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sprzedowaczami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sprzedowaczach
Wołacz l. mn. Wy…sprzedowacze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: występuje także „przedowacz”

 

Spytej sie tego sprzedowacza po wiela mo te pilynta.

Możno tyn sprzedowacz bydzie mioł kotloki a ci rozmiyni te sto złotych.

Te sprzedowacze wrzeszczōm gorszy, choćby grocze przi fuzbalu.

 

 

Podej dalij…