sprzedowaczka

sprzedowaczka – sprzedawczyni (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sprzedowaczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sprzedowaczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sprzedowaczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sprzedowaczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sprzedowaczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sprzedowaczce
Wołacz l. poj. Ty…sprzedowaczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sprzedowaczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sprzedowaczek; sprzedowaczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sprzedowaczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sprzedowaczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sprzedowaczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sprzedowaczkach
Wołacz l. mn. Wy…sprzedowaczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: występuje także „przedowaczka”

 

Moja baba robi za sprzedowaczka we sklepie.

Zaś mie ta sprzedowaczka ôcyganiyła ô piynć groszy,

 

 

 

Podej dalij…