przeginać

przeginać (sie) – przeginać (pol.)

bezokolicznikprzeginać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeginōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeginosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przegino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeginōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeginocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeginajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeginoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeginoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeginoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeginali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeginaliście; żeście przeginali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeginali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeginała żech; przeginałach; żech przeginała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeginała żeś; przeginałaś; żeś przeginała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeginała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeginały my; my przeginały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeginałyście; żeście przeginały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeginały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeginało żech; żech przeginało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeginało żeś; żeś przeginało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeginało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeginoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeginali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeginali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeginali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeginała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeginała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeginała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeginały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeginały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeginały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeginało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeginało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeginało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeginej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przegino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeginejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeginajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeginoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeginoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeginoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeginali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeginali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeginali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeginała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeginała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeginała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeginały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeginały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeginały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeginało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeginało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeginało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeginoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeginali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeginała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeginały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeginało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przeginoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przeginoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przeginoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przeginali; bydymy przeginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przeginali; bydziecie przeginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przeginali; bydōm przeginać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przeginała; byda przeginać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przeginała; bydziesz przeginać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przeginała; bydzie przeginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przeginały; bydymy przeginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przeginały; bydziecie przeginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przeginały; bydōm przeginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przeginało; byda przeginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przeginało; bydziesz przeginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przeginało; bydzie przeginać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeginany
rzeczownik odczasown.przeginani
Rybnik

POL: przeginać, giąć w stronę przeciwną.

 

Trzimej prosto ta lajsta, a niy przeginej jōm.

Niy przeginej za fest tej rułki, wyprość jōm.

 

Podej dalij…