przeglōndać

przeglōndać (sie) – przeglądać (pol.)

bezokolicznikprzeglōndać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeglōndōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeglōndosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeglōndo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeglōndōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeglōndocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeglōndajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeglōndoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeglōndoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeglōndoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeglōndali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeglōndaliście; żeście przeglōndali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeglōndali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeglōndała żech; przeglōndałach; żech przeglōndała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeglōndała żeś; przeglōndałaś; żeś przeglōndała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeglōndała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeglōndały my; my przeglōndały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeglōndałyście; żeście przeglōndały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeglōndały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeglōndało żech; żech przeglōndało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeglōndało żeś; żeś przeglōndało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeglōndoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeglōndali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeglōndała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeglōndały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeglōndało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeglōndej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeglōndo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeglōndejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeglōndajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeglōndoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeglōndoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeglōndoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeglōndali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeglōndali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeglōndali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeglōndała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeglōndała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeglōndała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeglōndały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeglōndały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeglōndały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeglōndało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeglōndało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeglōndało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeglōndoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeglōndali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeglōndała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeglōndały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeglōndało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przeglōndoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przeglōndoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przeglōndoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przeglōndali; bydymy przeglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przeglōndali; bydziecie przeglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przeglōndali; bydōm przeglōndać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przeglōndała; byda przeglōndać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przeglōndała; bydziesz przeglōndać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przeglōndała; bydzie przeglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.byda przeglōndało; byda przeglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziesz przeglōndało; bydziesz przeglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydzie przeglōndało; bydzie przeglōndać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeglōndany
rzeczownik odczasown.przeglōndani
Rybnik

 

Coś sie tak przeglōndosz w tym zdrzadle, choćbyś niy wiedzioł, jako wyglōndosz.

Przeglōndoł żech te papiōry, ale niy znod żech tej gwarancyje, musza jeszcze roz poszukać.

 

Podej dalij…