przegodać

przegodać (sie) – przegadać, przejęzyczyć, wygadać (pol.)

POL: (1) przegadać pewną ilość czasu; (2) przejęzyczyć się, przekręcić słowo; (3 wygadać się, powiedzieć coś, czego się nie chciało powiedzieć.

 

Jak my sie trefiymy ze sōmsiadkōm, to poradzymy przegodać pōł dnia przi płocie.

Tyś sie chyba przegodoł, że to bydzie w pyndziałek? Dyć dycko mieli my te trefy we strzoda.

Była żech sie przegodała, że chcymy mu te koło kupić, tōż niy byda już cyganiyła.

 

 

Podej dalij…