przegrodzić

przegrodzić (sie)  – przegrodzić (pol.)

bezokolicznikprzegrodzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przegrodza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przegrodzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przegrodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przegrodzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przegrodzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przegrodzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przegrodziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przegrodziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przegrodziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przegrodziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przegrodziyliście; żeście przerodziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przegrodziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przegrodziyła żech; przegrodziyłach; żech przegrodziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przegrodziyła żeś; przegrodziyłaś; żeś przegrodziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przegrodziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przegrodziyły my; my przegrodziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przegrodziyłyście; żeście przegrodziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przgrodziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przegrodziyło żech; żech przegrodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przegrodziyło żeś; żeś przegrodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przegrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przegrodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przegrodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przegrodziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przegrodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przegrodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przegrodziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przegrodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przegrodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przegrodziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przegrodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przegrodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przegrodziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przegrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przegrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przegrodziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przegrōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przegrodzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przegrōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przegrodzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przegrodziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przegrodziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przegrodziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przegrodziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przegrodziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przegrodziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przegrodziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przegrodziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przegrodziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przegrodziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przegrodziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przegrodziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przegrodziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przegrodziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przegrodziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przegrodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przegrodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przegrodziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przegrodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przegrodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przegrodziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przegrodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przegrodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przegrodziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przegrodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przegrodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przegrodziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przegrodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przegrodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przegrodziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzegrodzōny
rzeczownik odczasown.przegrodzyni
Rybnik

 

Musisz przegrodzić tyn kotyk tak, coby kwuka z kurzyntami szło zawrzyć ôsobno, coby ich kokot niy dziuboł.

Wejź mi przegrōdź ta grōdza na pōł, co te drobnioki byda mōgła suć ôsobno.

 

Podej dalij…