przegryź

przegryź (sie) – przegryź, przekąsić (pol.)

bezokolicznikprzegryź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przegryza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przegryziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przegryzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przegryzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przegryziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przegryzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przegryz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przegryz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przegryz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przegryźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przegryźliście; żeście przegryźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przegryźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przegryzła żech; przegryzłach; żech przegryzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przegryzła żeś; przegryzłaś; żeś przegryzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przegryzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przegryzły my; my przegryzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przegryzłyście; żeście przegryzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przegryzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pogryzło żech; żech prze przegryzło żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przegryzło żeś; żeś przegryzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przegryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przegryz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przegryz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przegryz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przegryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przegryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przegryźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przegryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przegryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przegryzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przegryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przegryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przegryzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przegryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przegryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przegryzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przegryź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przegryzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przegryźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przegryzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przegryz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przegryz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przegryz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przegryźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przegryźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przegryźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przegryzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przegryzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przegryzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przegryzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przegryzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przegryzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przegryzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przegryzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przegryzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przegryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przegryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przegryz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przegryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przegryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przegryźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przegryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przegryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przegryzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przegryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przegryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przegryzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przegryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przegryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przegryzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzegryziōny
rzeczownik odczasown.przegryziyni
Rybnik

 

Wejź, przegryź co, a niy siedź  głodny.

Myszy przegryzły miech, tōż ôbiyli suje sie na ziymia.

Myszy przegryzły kabel, a niy ma sztrōmu we chlywie.

Podej dalij…