przegrzynyć

przegrzynyć (sie) – przegarnąć (pol.)

bezokolicznikprzegrzynyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przegrzyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przegrzyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przegrzynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przegrzynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przegrzyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przegrzynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przegrzynōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przegrzynōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przegrzynōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przegrzynyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przegrzynyliście; żeście przegrzynyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przegrzynyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przegrzynyła żech; przegrzynyłach; żech przegrzynyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przegrzynyła żeś; przegrzynyłaś; żeś przegrzynyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przegrzynyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przegrzynyły my; my przegrzynyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przegrzynyłyście; żeście przegrzynyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przegrzynyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przegrzynyło żech; żech przegrzynyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przegrzynyło żeś; żeś przegrzynyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przegrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przegrzynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przegrzynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przegrzynōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przegrzynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przegrzynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przegrzynyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przegrzynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przegrzynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przegrzynyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przegrzynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przegrzynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przegrzynyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przegrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przegrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przegrzynyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przegrzyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przegrzynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przegrzyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przegrzynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przegrzynōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przegrzynōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przegrzynōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przegrzynyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przegrzynyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przegrzynyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przegrzynyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przegrzynyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przegrzynyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przegrzynyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przegrzynyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przegrzynyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przegrzynyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przegrzynyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przegrzynyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przegrzynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przegrzynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przegrzynōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przegrzynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przegrzynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przegrzynyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przegrzynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przegrzynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przegrzynyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przegrzynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przegrzynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przegrzynyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przegrzynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przegrzynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przegrzynyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzegrzynyty
rzeczownik odczasown.przegrzynyci
Rybnik

 

Wejź zgrzebło a przegrzyń trocha w tym piecu, możno sie to jeszcze rozgore.

Pōdź, przegrzynymy trocha tyn piosek, aż sam pudzie z tōm karōm jeździć.

Wejź grabie, bo trza te ôbiyli na gōrze trocha przegrzynyć, aż si niy zaparzi.

Podej dalij…