przekazować sie

przekazować się – pokazywać się, przechwalać się, chwalić się (pol.)

bezokolicznikprzekazować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przekazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przekazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przekazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przekazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przekazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przekazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przekazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przekazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przekazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przekazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przekazowaliście; żeście przekazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przekazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przekazowała żech; przekazowałach; żech przekazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przekazowała żeś; przekazowałaś; żeś przekazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przekazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przekazowały my; my przekazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przekazowałyście; żeście przekazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przekazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przekazowało żech; żech przekazowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przekazowało żeś; żeś przekazowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przekazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przekazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przekazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przekazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przekazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przekazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przekazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przekazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przekazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przekazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przekazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przekazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przekazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przekazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przekazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przekazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przekazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przekazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przekazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przekazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przekazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przekazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przekazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przekazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przekazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przekazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przekazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przekazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przekazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przekazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przekazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przekazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przekazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przekazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przekazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przekazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przekazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przekazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przekazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przekazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przekazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przekazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przekazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przekazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przekazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przekazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przekazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przekazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przekazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przekazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przekazowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przekazowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przekazowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przekazowali; bydymy przekazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przekazowali; bydziecie przekazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przekazowali; bydōm przekazować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przekazowała; byda przekazować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przekazowała; bydziesz przekazować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przekazowała; bydzie przekazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przekazowały; bydymy przekazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przekazowały; bydziecie przekazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przekazowały; bydōm przekazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przekazowało; byda przekazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przekazowało; bydziesz przekazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przekazowało; bydzie przekazować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.przekazowani
Rybnik

 

Sam mosz szekulada, ale skryj jym, a niy przekazuj sie niōm.

Niy lotej po dworze z tymi lodami, a niy przekazuj sie z nimi przed dzieciami.

Kej sie przekazujesz z tymi bōmbōnami, tōż sie musisz nimi podzielić.

Podej dalij…