przekludzać

przekludzać (sie) – przeprowadzać (pol.)

bezokolicznikprzekludzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przekludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przekludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przekludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przekludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przekludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przekludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przekludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przekludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przekludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przekludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przekludzaliście; żeście przekludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przekludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przekludzała żech; przekludzałach; żech przekludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przekludzała żeś; przekludzałaś; żeś przekludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przekludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przekludzały my; my przekludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przekludzałyście; żeście przekludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przekludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przekludzało żech; żech przekludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przekludzało żeś; żeś przekludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przekludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przekludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przekludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przekludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przekludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przekludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przekludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przekludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przekludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przekludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przekludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przekludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przekludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przekludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przekludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przekludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przekludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przekludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przekludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przekludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przekludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przekludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przekludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przekludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przekludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przekludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przekludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przekludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przekludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. przekludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przekludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przekludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przekludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przekludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przekludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przekludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przekludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przekludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przekludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przekludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przekludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przekludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przekludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przekludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przekludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przekludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przekludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przekludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przekludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przekludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przekkudzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przekludzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przekludzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przekludzali; bydymy przekludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przekludzali; bydziecie przekludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przekludzali; bydōm przekludzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przekludzała; byda przekludzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przekludzała; bydziesz przekludzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przekludzała; bydzie przekludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przekludzały; bydymy przekludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przekludzały; bydziecie przekludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przekludzały; bydōm przekludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przekludzało; byda przekludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przekludzało; bydziesz przekludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przekludzało; bydzie przekludzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzekludzany
rzeczownik odczasown.przekludzani
Rybnik

 

Dej pozōr, jak przekludzosz te krowy bez droga, co auto niy pojedzie.

Latoś przekludzōmy sie do nowej chałupy. Muszymy jeszcze yno ubiylić izby.

 

 

Podej dalij…