przekludzić

przekludzić (sie) – przeprowadzić (pol.)

bezokolicznikprzekludzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przekludza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przekludzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przekludzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przekludzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przekludzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przekludzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przekludziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przekludziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przekludziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przekludziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przekludziyliście; żeście przekludziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przekludziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przekludziyła żech; przekludziyłach; żech przekludziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przekludziyła żeś; przekludziyłaś; żeś przekludziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przekludziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przekludziyły my; my przekludziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przekludziyłyście; żeście przekludziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przekludziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przekludziyło żech; żech przekludziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przekludziyło żeś; żeś przekludziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przekludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przekludziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przekludziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przekludziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przekludziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przekludziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przekludziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przekludziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przekludziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przekludziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przekludziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przekludziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przekludziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przekludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przekludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przekludziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przekludź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przekludzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przekludźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przekludzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przekludziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przekludziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przekludziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przekludziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przekludziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przekludziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przekludziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przekludziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przekludziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przekludziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przekludziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przekludziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przekludziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przekludziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przekludziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przekludziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przekludziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przekludziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przekludziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przekludziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przekludziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przekludziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przekludziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przekludziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przekludziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przekludziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przekludziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przekludziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przekludziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przekludziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzekludzōny
rzeczownik odczasown.przekludzyni
Rybnik

 

Doczkejcie, jo was przekludza bez ta drōga.

Jak sie przekludzymy do Rybnika, to byda chodziōł na żużel.

Przekludziyła żech sie z miasta na wieś, tōż terazki mōm dalij do roboty.

 

 

Podej dalij…