przekopać

przekopać (sie) – przekopać, przegrzebać (pol.)

bezokolicznikprzekopać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przekopia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przekopiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przekopie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przekopiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przekopiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przekopiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przekopoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przekopoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przekopoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przekopali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przekopaliście; żeście przekopali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przekopali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przekopała żech; przekopałach; żech przekopała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przekopała żeś; przekopałaś; żeś przekopała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przekopała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przekopały my; my przekopały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przekopałyście; żeście przekopały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przekopały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przekopało żech; żech przekopało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przekopało żeś; żeś przekopało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przekopało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przekopoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przekopoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przekopoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przekopali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przekopali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przekopali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przekopała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przekopała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przekopała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przekopały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przekopały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przekopały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przekopało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przekopało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przekopało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przekopej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przekopie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przekopejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przekopiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przekopoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przekopoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przekopoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przekopali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przekopali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przekopali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przekopała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przekopała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przekopała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przekopały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przekopały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przekopały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przekopało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przekopało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przekopało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przekopoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przekopoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przekopoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przekopali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przekopali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przekopali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przekopała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przekopała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przekopała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przekopały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przekopały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przekopały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przekopało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przekopało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przekopało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzekopany
rzeczownik odczasown.przekopani
Rybnik

POL: (1) przekopać np., rów; (2) przegrzebać, przeszukać.

 

Przekopoł żech już wszyski szuflody, a niy znod żech tych papiōrōw.

Musza przekopać przikopka na tym polu, co ta woda zciecze, coby ta reż niy wygniyła.

Przekopali my przikopka bez poły łōnki, tōż woda zciykła, a barzoły sie tracōm.

Przekopali my cały hasiok, wszystko my przegrzybali, ale kluczy my niy znodli.

Podej dalij…