przekopować

przekopować – przekopywać, przegrzebywać, przeszukiwać (pol.)

bezokolicznikprzekopować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przekopuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przekopujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przekopuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przekopujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przekopujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przekopujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przekopowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przekopowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przekopowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przekopowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przekopowaliście; żeście przekopowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przekopowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przekopowała żech; przekopowałach; żech przekopowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przekopowała żeś; przekopowałaś; żeś przekopowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przekopowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przekopowały my; my przekopowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przekopowałyście; żeście przekopowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przekopowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przekopowało żech; żech przekopowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przekopowało żeś; żeś przekopowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przekopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przekopowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przekopowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przekopowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przekopowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przekopowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przekopowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przekopowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przekopowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przekopowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przekopowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przekopowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przekopowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przekopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przekopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przekopowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przekopuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przekapuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przekopujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przekopujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przekopowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przekopowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przekopowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przekopowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przekopowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przekopowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przekopowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przekopowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przekopowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przekopowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przekopowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przekopowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przekopowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przekopowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przekopowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przekopowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przekopowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przekopowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przekopowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przekopowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przekopowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przekopowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przekopowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przekopowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przekopowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przekopowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przekopowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przekopowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przekopowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przekopowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przekopowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przekopowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przekopowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przekopowali; bydymy przekopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przekopowali; bydziecie przekopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przekopowali; bydōm przekopować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przekopowała; byda przekopować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przekopowała; bydziesz przekopować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przekopowała; bydzie przekopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przekopowały; bydymy przekopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przekopowały; bydziecie przekopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przekopowały; bydōm przekopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przekopowało; byda przekopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przekopowało; bydziesz przekopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przekopowało; bydzie przekopować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzekopowany
rzeczownik odczasown.przekopowani
Rybnik

 

Kery mi zaś sam przekopowoł z tym szranku?

Niy przekopuj mi sam, yno powiydz, czego szukosz, to ci dōm.

Po co zaś sam przekopujecie, dyć idźcie sie bawić na dwōr.

 

Podej dalij…