przekroczyć

przekroczyć (sie) – przekroczyć (pol.)

bezokolicznikprzekroczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przekrocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przekroczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przekroczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przekroczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przekroczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przekroczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przekroczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przekroczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przekroczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przekroczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przekroczyliście; żeście przekroczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przekroczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przekroczyła żech; przekroczyłach; żech przekroczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przekroczyła żeś; przekroczyłaś; żeś przekroczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przekroczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przekroczyły my; my przekroczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przekroczyłyście; żeście przekroczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przekroczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przekroczyło żech; żech przekroczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przekroczyło żeś; żeś przekroczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przekroczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przekroczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przekroczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przekroczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przekroczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przekroczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przekroczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przekroczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przekroczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przekroczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przekroczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przekroczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przekroczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przekroczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przekroczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przekroczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przekrocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przekroczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przekroczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przekroczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przekroczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przekroczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przekroczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przekroczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przekroczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przekroczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przekroczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przekroczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przekroczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przekroczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przekroczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przekroczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przekroczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przekroczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przekroczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przekroczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przekroczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przekroczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przekroczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przekroczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przekroczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przekroczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przekroczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przekroczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przekroczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przekroczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były byprzekroczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przekroczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przekroczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przekroczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzekroczōny
rzeczownik odczasown.przekroczyni
Rybnik

 

Przekrocz ta kałuża.

Przekrocz bez ta sznōra a  niy urwej mi jōm.

Dej pozōr, bo sam je przikopka a trza jōm przekroczyć.

Podej dalij…