przekwitnyć

przekwitnyć (sie) – przekwitnąć (pol.)

bezokolicznikprzekwitnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przekwitna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przekwitniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przekwitnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przekwitnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przekwitniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przekwitnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przekwitnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przekwitnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przekwitnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przekwitli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przekwitliście; żeście przekwitli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przekwitli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przekwitła żech; przekwitłach; żech przekwitła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przekwitła żeś; przekwitłaś; żeś przekwitła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przekwitła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przekwitły my; my przekwitły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przekwitłyście; żeście przekwitły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przekwitły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przekwitło żech; żech przekwitło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przekwitło żeś; żeś przekwitło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przekwitło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przekwitnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przekwitnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przekwitnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przekwitli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przekwitli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przekwitli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przekwitła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przekwitła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przekwitła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przekwitły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przekwitły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przekwitły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przekwitło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przekwitło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przekwitło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przekwitnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przekwitnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przekwitnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przekwitnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przekwitnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przekwitnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przekwitnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przekwotli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przekwitli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przekwitli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przekwitła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przekwitła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przekwitła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przekwitły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przekwitły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przekwitły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przekwitło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przekwitło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przekwitło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przekwitnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przekwitnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przekwitnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przekwitli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przekwitli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przekwitli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przekwitła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przekwitła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przekwitła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przekwitły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przekwitły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przekwitły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przekwitło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przekwitło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przekwitło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzekwitnyty
rzeczownik odczasown.przekwitnyci
Rybnik

 

Te tulpy latoś jakoś wartko przekwitły.

Możno te flidry jeszcze za te pora dni niy przekwitnōm, tōż weznymy starce na niedziela .

 

 

 

Podej dalij…